தான்ய லட்சுமி :


தானிய வளங்களை அருள்பவள் தான்ய லட்சுமி. தானிய வகைகள், உணவுப் பொருள்கள், பழ வகைகள், கீரை வகைகள் ஆகிய அனைத்து வளங்களையும் உருவாக்குபவள் தான்யலட்சுமி. இவளுக்கு அன்னலட்சுமி என்ற பெயரும் உண்டு.

இத்திருக்கோயிலின் தரைத் தளத்தில் மேற்கு நோக்கி வீற்றிருக்கிறாள். மேற்கு நோக்கி இந்தச் சன்னதி அமைக்கப்பட்டிருப்பதிலும், ஒரு தத்துவம் உள்ளது. சூரியன் இயற்கை வளங்களுக்கு அதிபதி. அவன் நாராயணனின் அம்சமாகும். கிழக்கில் உதித்து மேற்கில் மறைந்ததும், பகல் முடிந்து இரவு வந்து விடும். சூரியன் பகலில் காத்த உணவுகளை அவன் மறைந்த நேரத்திலும் இரவிலும் காத்த நிர்வகிப்பவள் தான்ய லட்சுமியே என்பதனால் மேற்குப்புறம் நோக்கி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆறு திருக்கரங்களைப் பெற்றவள். வலப்புறம் தானிய நெற்கதிர், அபயம் அளித்தல், அம்பு முதலியவற்றைக் கொண்டும், இடப்புறம் வில், கரும்பு, வரதம் அளித்தல் முதலியவற்றைக் கொண்டும் விளங்குகிறாள். யானையைப் பீடமாகக் கொண்டவள்.

திருமாலைப் பச்சைமால் என்பர். அவர் நிறத்திற்குக் காரணம் தான்ய லட்சுமியேயாகும். அவள் உலகப் பசுமைக்குத் தலைவி. பழம், தானியம், கீரை அனைத்தையும் அளிப்பவள்.

"லட்சுமி தந்திரம் " என்னும் நூலில் தான்யலட்சுமி ‘சதாக்ஷ்மி ’ - சாகம்பரி எனப் போற்றப்படுகிறாள். உலகம் மழைநீர் இல்லாமல் வாடும் என்பதினால் நூறு கண்களால் நீர்வளத்தைப் பெருக்குகிறாள் என்ற பொருள்பட சதாக்ஷ்மி எனவும், உணவுப் பொருட்களை உருவாக்குகிறாள் என்பதனால் சாகம்பரி எனவும் அழைக்கப்படுகிறாள்.

அவள் பசியைப் போக்குபவள் மட்டும் அல்ல. பசியை உருவாக்கி உண்ண வைப்பவளும் அவளே எனவும் கூறப்படுகிறது. வேளாண் தொழில் செய்பவர்கள், வயிறு, ஜீரணக்கோளாறுகள் உள்ளவர்கள் முறையே தானிய லட்சுமிக்கு மலர்கள், மாலைகள், வஸ்திரங்கள், சார்த்தி, அர்ச்சனை செய்தும் வேண்டியதைப் பெறுகிறார்கள். இவளைக் குறித்து ஒரு வடமொழி சுலோகம் கீழ்க்கண்ட பொருளில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

‘பாவங்களை அழிப்பவளே ! அழகியே ! வேத உருவமானவளே ! வேதமயமானவளே! பாற்கடலில் தோன்றிய மங்கல வடிவே! மந்திரங்களில் வாழ்கிறவளே ! மந்திரங்களினால் வழிபடப் பெறுகிறவளே ! நலமனைத்தும் அளிப்பவளே ! தாமரையில் வாசம் செய்பவளே! தேவர்கள் புகலாகக் கொண்ட திருவடிகள் வாய்த்தவளே! மதுசூதனின் மனைவியே ! வெல்க! தான்யங்களில் உறைந்து உலக உயிர்களை நிலைபெறச் செய்பவளே ! தான்ய லட்சுமியே ! என்னை எப்பொழுதும் வளர்ப்பித்துக் காப்பாற்றுவாயாக! ’ .